chế biến thức ăn - (경북 경산시)

-Địa điểm: Geumho-eup, Yeongcheon-si
- Giờ: 08:00 - 17:00
- Lĩnh vực kinh doanh: bao bì thực phẩm
- 1 ngày: 8 giờ 80.000 won
- thanh toán. thanh toán vào thứ hai tiếp theo
10.000 won cho mỗi phần mở rộng
Tăng ca 18:00 ~ 19:00

Các trường cao đẳng trẻ hơn có thể làm việc cho cả nam và nữ.
Người nước ngoài cũng có thể
Giả sử chúng ta đã nhìn thấy nó vào năm 114114.
Liên hệ: 01056042167
114114에서 보았다고 말씀하세요.
연락처: 01056042167
※ 위 내용에 대한 오류와 사용자가 이를 신뢰하여 취한 조치에 대해 114114는 책임을 지지 않습니다.